Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Biura.

Nasza oferta obejmuje:

- Kompleksowa obsługa ksiąg handlowych (księga kontowa)
dekretacja i księgowanie dokumentów:

 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
 • tworzenie planu kont
 • prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE; jednolitych plików kontrolnych (JPK)
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby zgromadzeń wspólników, KRS; sprawozdań finansowych, politykę finansową
 • podpisywanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wynikającego z Ordynacji Podatkowej
 • sporządzanie, podpisywanie deklaracji ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo


- PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie kalkulacji podatkowych PIT, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • roczne rozliczanie działalności
 • rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli
 • podpisywanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wynikającego z Ordynacji Podatkowej
 • sporządzanie, podpisywanie deklaracji ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo


- PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • kalkulacja zobowiązań podatkowych PIT, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności
 • podpisywanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wynikającego z Ordynacji Podatkowej
 • sporządzanie, podpisywanie deklaracji ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo

- OBSŁUGA PŁACOWA ORAZ ZUS

 • przygotowywanie list płac
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej pracowników/zleceniobiorców Klienta
 • przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R)
 • podpisywanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wynikającego z Ordynacji Podatkowej
 • sporządzanie, podpisywanie deklaracji ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo

- OBSŁUGA KADROWA

 • prowadzanie akt personalnych
 • przygotowanie umów o pracę
 • ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu
 • wystawianie świadectw pracy
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu


- Sporządzanie sprawozdawczości GUS i innych

Obsługujemy podmioty o następującej formie prawnej:

 • spółki prawa handlowego oraz spółki powstałe na bazie innych ustaw niż Kodeks Handlowy, spółki o europejskiej konstrukcji prawnej
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • Spółdzielnie mieszkaniowe; Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Stowarzyszenia i Fundacje
 • rolnicy będący płatnikami podatku VAT

 

Ponadto

 • Dotacje z Unii Europejskiej: kompleksowa obsługa, rozliczenie, prowadzenie ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem wymogów związanych z dotacjami unijnymi dla przedsiębiorców i Samorządów
  Pozyskiwanie finansowania: kredyty, leasing, factoring
 • przygotowujemy umowy, porozumienia, kompensaty, uzgodnienia o obowiązujące normy prawne
  Konsulting: Biznes plany, analizy finansowe, wsparcie praktyczne
  Szkolenia


Nasze ceny

Odpłatność za usługi wykonywane przez naszych doradców uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów, ilości zatrudnionych pracowników oraz indywidualnych wymagań i oczekiwań klienta.

Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT, które są kosztem uzyskania przychodu naszych Klientów.

Co nas wyróżnia?

Nasze monce punkty to między innymi:

PROCENT - RZETELNOŚCI I SUMIENNOŚCI

PROCENT - CAŁKOWITEJ DYSKRECJI

PROCENT - PROFESJONALIZMU

PROCENT - NOWOCZESNYCH NARZĘDZI